softsystems

Jana Šalamova

majandustarkvara konsultant (lapsehoolduspuhkusel)