softsystems


Kasutajatoe teenus on suunatud meie lepingulistele klientidele, et aidata lahendada IT- alased mured kiirelt ja võimalikult mugavalt.

Kõikides IT-teemalistes küsimustes saate meie poole pöörduda nii helistades kui ka kirjutades.


  • Registreerime pöördumised
  • Selgitame välja probleemid
  • Juhendame ning nõustame
  • Leiame kiirelt lahendused või keerukamatel juhtumitel suuname teemad edasiseks lahendamiseks
  • Enamikul juhtudest anname abi koheselt kaughalduse teel, vältides aja-ja transpordikulu
  • Vajadusel pakume firmasiseseid individuaal- kui ka grupikoolitusi


Tugineme:

  • Professionaalsele meeskonnale
  • Pädevusele, mis katab valdkonnad alates majandustarkvara spetsiifikast ja ärianalüütikast kuni IT-infrastruktuuri ja turvalisuse küsimusteni välja
  • Pikaajalisele, mitmekülgsele ja paljusid ettevõtteid hõlmavale kogemusele
  • Ettevõtte IT küsimustega tegelevad alati samad inimesed, kes tunnevad töötajaid ja on kursis ettevõtte spetsiifikaga