softsystems

Pakume IT infrastruktuuri arendust ja hooldust ettevõtetele, kus arvutitöökohti on paarkümmend kuni mitusada. Meie vastutusel on praegu kokku ca 50 serverit ja 500 arvutitöökohta. Kindlustame koostöös meie majandustarkvara peakasutajatega sobivaima platvormi Microsoft NAVi käitamiseks, samuti kõigi muude ettevõtte jaoks vajalike arvutiteenuste toimikiseks

.

 

Meil on pikaajaline valdkonnas töötamise kogemus ja jätkub indu igapäevaselt juurde õppida.

IT-süsteemide arendus

Sinu ettevõtetel on soovid ja vajadused ning piiratud hulk raha. Meie roll on need kaks asja võimalikult hästi omavahel kokku viia. 


Käime uute trendidega kaasas ja hoiame silma peal sellel, mis meie ümber IT-valdkonnas toimub. Oma teadmistele ja kogemusele tuginedes pakume välja, milliste tänapäevaste vahenditega võiks ehitada ettevõtte IT-lahenduse. Oskame soovitada, milliste uute trendidega tasub kaasa minna ja millistega mitte.

Kõigi klientide juures uuendame süsteeme perioodiliselt vastavalt ettevõtte vajadusele. Arvutiparki on optimaalne aktiivselt töös hoida reeglina 4–5 aastat, servereid oleme seni uuendanud ca 7 aasta tagant. Vahetamise käigus valime kogu vajamineva tehnika ja litsentsid ning hangime need.

Hooldus 

Hooldus on veidi paradoksaalne valdkond. Kui mõnele meie kliendile jääb mulje, et me midagi ei tee, siis oleme oma töö tegelikult just eriti hästi ära teinud. Hoolduse mõte on asjad käigus hoida nii, et suurem osa probleeme õnnestub enne juhtumist ära hoida.

Seire


Seire käib käsikäes hooldusega ja tähendab seda, et me jälgime inimtööjõu ning automaatsete lahenduste abil seda, kas süsteemide tervis on hea või hakkab väike palavik tekkima.
Sõnumeid, mida me monitooringusüsteemilt saame, on kahte sorti – häired ja hoiatused. Häire puhul peame kohe reageerima ja saama kõrvalekaldel enne sabast kinni, kui sina kliendina midagi märkad, sest vastasel korral on su töö häiritud. Hoiatuste põhjal saame vajalikke hooldustöid pikemalt ette planeerida.

Rikete kõrvaldamine


Rikete kõrvaldamine peaks võimalikult kiiresti süsteemide ja riistvara normaalse töö taastama. Ennetavalt püüame asjad korraldada nii, et rikete tõenäosus oleks väike ja meil oleks selge taasteplaan kriisiolukorras tegutsemiseks.

Kasutajatugi


Kasutajatugi lahendab sinu IT-alased mured kohe, kui annad neist teada, või registreerib põhjalikumat süvenemist vajavad teemad edasiseks lahendamiseks. Selliselt tagame iga kliendi personaalse ja operatiivse teenindamise.