softsystems

Pakume majandustarkvara Microsoft Dynamics  Business Central (varasema nimega Dynamics NAV) peakasutaja teenust.

Loome eeldused, et majandustarkvara toetaks ning soodustaks ettevõtte arengut ja äritegevust.


Peakasutaja

Äripoole esindajana:

 • täidame majandustarkvara peakasutaja rolli ärivaldkondade ja majandustarkvara arenduspartneri vahel
 • oleme ettevõttes omamoodi maja sisene- ja väline filter, koordineerime erinevate töötajate soove ja vajadusi ning suhtleme majandustarkvara teenuspartneriga
 • selgitame välja projekti vajalikkuse, eesmärgid ning tagame töö toimivuse
 • loome erinevate ärivaldkondade vahelise töö sünergia mõjutamata terviklahendust

Peakasutaja teenusega kaasnevad:

Analüüs

 • kaardistame majandustarkvara kasutuse hetkeseisu ettevõttes
 • analüüsime majandustarkvara vajaduste olukorda
 • toome välja kasutamisega seotud kitsaskohad, kus rakendatus ei vasta kasutajate ootustele ja ärivajadustele
 • tuvastame vajalikud muudatused kasutusprotseduurides
 • selgitame välja võimalikud tarkvara arendusvajadused
 • kirjaliku analüüsi tulemusena pakume välja soovitusliku tegevusplaani

Testimine

 • veendume, et realiseeritud muudatused vastavad ülesandepüstitusele
 • testime loodud muudatuste toimivust
 • garanteerime, et loodud muudatused ei too kaasa probleeme juba toimivates äriprotsessides
 • tagame arendustööde resultaadi korrektsuse

Projektijuhtimine

 • juhime majandustarkvara juurutus- ja versioonivahetusprojekte ning konkreetset ärivaldkonda puudutavaid jätkuprojekte
 • vastutame, et erineva suurusega muudatused viidaks ellu vastavalt ülesandepüstitusele, planeeritud ajagraafikule ning püsides eelarves


KÜSI PAKKUMIST!

Loe ka infrastruktuuri halduse teenuse kohta SIIT