softsystems

Pakume majandustarkvara Microsoft Dynamics
peakasutaja teenust kolmeteistkümnele kliendile.
Kliendid paiknevad Eestis, Lätis, Leedus.

Pakume tuge juurutusprojektides, versioonivahetuste käigus ning igapäevases töös.

Klientidega suheldes keskendume pikaajalisele koostööle. Loome eeldused selleks, et majandustarkvara toetaks ning soodustaks ettevõtte arengut ning igapäevast äritegevust.


Microsoft Dynamics tugiteenused

Peakasutaja

Peakasutaja roll on olla ühendav lüli ettevõtte erinevate ärivaldkondade vahel.
Tema hoiab nö suurt pilti ja vastutab selle eest, et kõik osakonnad saaksid majandustarkvara abil oma vajadused rahuldatud. Peakasutaja tagab, et erinevate ärivaldkondade lahendused töötavad sünergias ning üksikud vajadused ei lõhuks terviklahendust. Samal ajal peab silmas ka ettevõtte suuremaid eesmärke.


Peakasutaja teine oluline roll on olla vahelüli ettevõtte juhtide ning töötajate ja tarkvara arenduspartneri vahel. Tema ülesandeks on anda ettevõtte vajadused tarkvaraarendajale edasi tõlkides need vajadused arendajatele mõistetavasse keelde.

Kasutajatugi

Majandustarkvara kasutajatoe eesmärk on kinni püüda kõik kasutaja probleemid, need registreerida ning leida neile kiirelt lahendused või suunata kompleksemad teemad peakasutajale lahendamiseks. Kasutajatuge pakume üle erinevate platvormide (telefon, e-mail, veeb). Toe pakkumisel tugineme üle 17 aasta pikkusele Microsoft Dynamics NAV kogemusele.

Testimine

Olenemata sellest, kas on tegu juurutuse käigus loodud suuremahuliste arendustega või väiksemate muudatustega juba igapäevatöös kasutatava majandustarkvaraga, on meie eesmärgiks tagada arendustööde resultaadi korrektsus.
Meie ülesandeks on:

  • veenduda, et realiseeritud muudatused vastavad ülesandepüstitusele;
  • testida loodud muudatuste toimivuse õigsust;
  • tagada, et loodud muudatused ei too kaasa probleeme juba toimivas äriprotsessis.

Kaardistus ja analüüs


Ratsionaalsete otsuste langetamiseks igapäevatöös peab majandustarkvara pakkuma ettevõtte juhtidele mitmekülgset teavet.

Meie meeskond aitab läbi kaardistuse ja analüüsi klientidel paremini mõista majandustarkvara kasutuse hetkeolukorda ettevõttes ning vajadusi, mida majandustarkvara peab lahendama.
Teenuse raames:

  • kaardistame majandustarkvara kasutuse ulatuse ettevõttes;
  • toome välja kasutamisega seotud kitsaskohad, kus majandustarkvara rakendatus ei vasta kasutajate ootustele ja ärivajadustele;
  • tuvastame vajalikud muudatused kasutusprotseduurides;
  • kaardistame võimalikud tarkvara arendusvajadused.  
Kirjaliku analüüsi tulemus on abivahendiks ettevõtte juhtkonnale majandustarkvara rakendamisega seotud otsuste langetamisel. Omalt poolt pakume välja soovitusliku edasise tegevusplaani.  

Projektijuhtimine


Kliendipoolse esindajana anname oma panuse selleks, et erineva suurusega muudatused viidaks ellu vastavalt ülesandele, planeeritud aja jooksul ning püsides eelarves. 
Projektid ise võivad suuruse ja keerukuse osas varieeruda. Täidame projektijuhi rolli majandustarkvara juurutusprojektides, versioonivahetusprojektides ning ka väiksemates, konkreetset ärivaldkonda puudutavates jätkuprojektides.