softsystems

Sven Ersling, Lincona Konsult AS juhatuse liige


Meie koostöö Softsystemsiga algas 2006. a. läbi majandustarkvara vahetuse. Tol hetkel oli meil majasisest know how’d vähe ning otsisime abi väljast. Leidsime selle Softsystemsi inimeste näol, kes mängisid programmi käivitamisel väga olulist rolli ning aitasid oma kasutajakogemusega asjad õigesse suunda juhtida.Kui inimesed, ideed, tegevusviisid ja väärtused klapivad, siis sedalaadi head koostööd ettevõtete vahel tekivadki. Meie vahel tekkis usaldus ning tänaseks on koostöö juba rohkem kui kümme aastat vana.

 

Riistvarahaldus ja IT-mehest loobumine


2007 julgesime loobuda oma IT-mehest. Kõik, mis puudutab servereid, töökohti, kasutajatuge jms tehnilist, ostame teenusena sisse Softsystemsilt.

Tagantjärele saab öelda, et tegemist oli väga õige otsusega. Juhina on oma IT-meest väga keeruline juhtida, kuna puudub teadmine, mida ta täpselt teeb ning kuhu ta aeg kulub. Nüüd saime sama teenust hakata ostma ettevõttelt ning neile probleeme ja ülesandepüstitusi hoopis teisel kujul kirjeldada. Kadus ära ka elementaarne kontrollivajadus. Ettevõtte juhi töö tegi see otsus küll oluliselt lihtsamaks.

Riistavarahaldus on algusest peale olnud hästi lihtne ja loogiline. Iga aasta algab vajaduste kaardistamisega ning eelarve ja tegevuskava paika panemisega.

Suurim kasu koostööst


Kõige olulisem, mis meie koostööst on sündinud, on mõistmine, kui palju on võimalik ettevõtte erinevaid protsesse majandustarkvaraga siduda. Oleme muutunud selles osas üsna eesrindlikuks ja tulemused on meie majandustulemustest selgelt näha.

Oleme suutnud kasvatada oma käivet 2008. a võrreldes ca 5 miljonit eurot ning kriisiaegse 2010. aastaga võrreldes on meie käive kasvanud peaaegu 10 miljonit. See tulemus on saavutatud aga väiksema töötajate arvuga. Kasv tuleb väga täpsest mõõtmisest ja protsesside optimeerimisest. Panustame hoolega majandustarkvarasse ja võimalikult paljude protsesside sidumisse sellega.

Kõik suured projektid saavad alguse elulistest vajadustest. Kui kusagil on liiga palju info vahetamist, arusaamatust või ajakulu, siis arutame neid muresid koos Softsystemsiga ning nende kogemuse kaasabil viime sisse muudatused. Mõnel juhul on info käitlemise protsess tehtud kaks korda lühemaks kui see varasemalt oli. Tühi suhtlus raiskab kõige rohkem aega ja selle oleme suutnud miinimumini viia.

Softsystems on hea partner


Kaks korda aastas korraldame koos Softsystemsi inimestega ajurünnakuid, kus vaatame valdkondade kaupa, mida oleks vaja parendada või loobime lihtsalt ideid. Kui jõuame ühiselt mingi mõtteni, mis väärib ellu viimist, lähme detailsete koosolekutega edasi.

Softsystems hoiab end kursis kaasaegseimate lahendustega ning pakub välja võimalusi, mis nende teise klientide juures on hästi töötanud. Nad käivad ajaga kaasas ja oskavad mõelda paar sammu ette.

Nad saavad aru sellest, et teenust saab osutada ainult siis, kui teineteist usaldatakse ning peetakse kokkulepetest ja tähtaegadest kinni. Softsystemsi inimesed on hoolivad ja tähelepanelikud ning otsivad kliendile mõistlikku ja optimaalset lahendust. Nad ei ole kunagi pakkunud utoopilisi summasid eeldavaid lahendusi, vaid otsivad kliendi jaoks tõesti parimat.