softsystems

Tahe Outdoors OÜ


Veesporditarvete ja -varustuse tootja Tahe Kayaks OÜ on SoftSystemsi klient alates aastast 2013.  Selle aja jooksul on aidatud ettevõttel minna üle uutele serveritele, suurendada oluliselt internetiühenduse kiirust ning muuta kasutajate jaoks igapäevane tööprogrammide kasutamine senisest oluliselt ladusamaks ja mugavaks.  Tahe Kayaksi vana IT-infrastuktuur oli suhteliselt tagasihoidlik: neil oli üks server kasutajate haldamiseks ja failide hoidmiseks ning lisaks kehvemapoolne internetiühendus. Kuna ettevõte ei asu Tallinna mõistes just kõige asustatumas kohas, ei olnud Eesti Telekom võimeline neile pakkuma kiiret ühendust. Probleemi suurendas asjaolu, et osa tootmisest paikneb Tartumaal, mis kasvatas internetiühenduse kiiruse tähtsust veelgi.  

 
Majandustarkvara Microsoft Dynamics AX oli kasutuses pilveteenusena, mida kasutati üle VPNi terminalserveri kaudu. Kasutajad kurtsid AX-i aegluse üle, kuid probleemile ei paistnud lahendust ei interneti- ega ka pilveteenuse pakkuja poolt. 
 
Juba enne Softsystemsi sekkumist oli Tahe Kayaksi juhtkond langetatud otsuse, et AX tuuakse ära pilveteenuse pakkuja juurest oma majja. Samas ei olnud olemasolev server riistvaraliselt ega ka tarkvaraliselt valmis tarkvara majutama. Lahendusena sai ehitatud ettevõttele oma serveriruum, mis tähendas sealhulgas elektritöid, kaabeldust, konditsioneeri paigaldust, uut serverit, uusi võrguseadmeid ning kou arvutivõrgu uuendamist. Uue riistvara peale toodi üle kõik vanad andmed, ära sai kasutatud ka vana server, mis muudeti varundusserveriks. 
 
Et Tallinna ja Tartu tööjaamad saaksid töötada ühises turvalises arvutivõrgus, loodi esinduste vahele VPN-ühendus. Internetiühendus saadi kiiremaks tänu Elisa ehitatud uuele raadiolingile.  
 
Kui kõik ettevalmistused olid tehtud, toodi AX pilveteenusepakkuja juurest ära oma masinasse. 2014. aasta mai oli aeg, alates millest muutus kasutajate jaoks igapäevane programmide kasutamine ladusaks, kiireks ning mugavaks. Läbi riistvaraliste arendustööde lahendas Softsystems tegelikult Tahe Kayaksi jaoks ära peamiselt majandustarkvara kasutamisega seotud probleemid. 
 
Edasi on jätkunud kogu süsteemi standardiseerimine – tööjaamade operatsioonisüsteemide uuendamine, viirustõrje standardiseerimine ning kasutusel oleva MS Office standardiseerimine. Igapäevaste arvutikasutajate murede haldamiseks kasutab Tahe Kayaks ka SoftSystemsi helpdeski teenust.
 
100 töötajaga Tahe Kayaks/Tahe Outdoors on Euroopa üks juhtivatest matkasüstade ja -kanuude valmistajatest, tootmisüksustega Eestis ja Prantsusmaal. Ettevõte valmistab aastas rohkem kui 12 000 süsta ja kanuud. Möödunud aastal 25ndat tegevusaastat tähistanud ambitsioonika ettevõttel on ambitsioonikas plaan tõusta lähiaastail omas vallas Euroopa liidriks.