softsystems

Puumarket AS


Eesti suurimal ehituspuitu müüval kaupluseketil Puumarket täitub tänavu juba 28. tegevusaasta, mille jooksul on ettevõte palju kasvanud ja arenenud. Ning tempo, millega selles firmas muudatusi ette võetakse, ei paista kuidagi raugevat. 

Seda kinnitab ka nende üleminek täiesti uuele majandustarkvarale Dynamics 365 Business Central 2019. aasta kevadel.
Uue tarkvara eesmärk on muuta töö efektiivsemaks

Aastate jooksul on Puumarket kasutanud paljusid erinevaid programme nii personali ja lao kui ka müügi ning finantside juhtimiseks, samuti ärianalüütika jaoks. Ühisele platvormile on mõeldud aastaid. Ettevõtte tegevjuht Toomas Tauk nendib, et äkitselt jõudis kätte õige hetk, kus eelarves tundus sellise suure investeeringu jaoks ressursse olevat ja nii otsustatigi investeerida ühtsesse äritarkvarasse, mis juhiks kõiki protsesse, mida oleks lihtne kasutada ja jälgida ning tänu millele oleks igal töötajal kergem otsuseid teha.Pidades nõu paljude asjaosalistega, otsustati NAV-i, uue nimega Dynamics 365 Business Central kasuks. Kaaluti erinevate variantide vahel, alates seniste süsteemide edasiarendamisest kuni uute juurutamiseni ning kuna mitmed ettevõtte suuremad tarnijad olid juba läinud üle NAV-ile, siis tundus see parim lahendus. Otsustamise tegi kergemaks ka asjaolu, et NAV, Office ja PowerBI kuuluvad ühte süsteemi. Täna Puumarket veel NAV-i ei kasuta, käsil on juurutusperiood. Igapäevaseid tööprotsesse on kaardistatud mitmeid kuid, kogemusi on jaganud ka erinevad koostööpartnerid. Üleminek majandustarkvarale Dynamics 365 Business Central ja Bi4Dynamics ning ärianalüüsi PowerBI lahendusele, tagab tervikliku haldamise kogu tarneahela ulatuses – ladu, ostu- ja müügiprotsessi ning loomulikult finantsjuhtimise. Suuremateks erilahendusteks on veebipõhise tellimuskeskkonna integratsioon, ostude ja varude planeerimine, valdkonna spetsiifiline krediidisüsteem. 


Allikas:

 

https://puumarket.ee/it-suurinvesteering-peab-andma-eelise-tulevikus/