softsystems

VLAN


Selle aasta märksõnaks on küberturvalisus. Selleks, et pakkuda oma klientidele parimaid lahendusi turvalisemaks virtuaalkeskkonnaks, koolitame ja täiendame end pidevalt. Eile toimus INFRA tiimiga ettevõttesisene koolitus VLAN-idest, et üle vaadata virtuaalsete kohtvõrkude võimalused ning rakendused.
Virtuaalne kohtvõrk ehk VLAN (Virtual Local Area Network) on kohtvõrgu osa, mis on teistest samasugustest osadest eraldatud. Liiklust VLAN-ide vahel kontrollib ja vajadusel piirab tulemüür. Arvutid ja muud võrguühendusega seadmed jagatakse VLAN-idesse kas otstarbe järgi või omaniku järgi (kes nende eest vastutab). VLAN-id toovad suurematesse võrkudesse lisaturvalisust, piirates sanktsioneerimata ligipääsu.

Mõned näited kohtvõrgu osadest, mida oleks mõistlik või lausa kohustuslik VLAN-ide abil lahus hoida:
Kaablipõhine töökohtade võrk
WiFi-põhine töökohtade võrk
Serverite võrk
Võrguseadmete haldamise võrk
Printerite võrk
Turvakaamerate võrk
Läbipääsuseadmete võrk
Partnerite poolt hallatavate seadmete võrk
Külaliste võrk